ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ

Αφίσα της πρώτης έκθεσης 

 Aποψη της έκθεσης

Aποψη της έκθεσης 

 Aποψη της έκθεσης

Aποψη της έκθεσης

 Εκπαιδευτικό φυλλάδιο της έκθεσης

Τα παιδιά τοποθετούν πινακίδες για την προστασία του περιβάλλοντος 

 Τα παιδιά τοποθετούν πινακίδες για την προστασία του περιβάλλοντος

 Λέμε ΟΧΙ στις πλαστικές σακούλες

 Οικολογικές σακούλες με έργα παιδιών

Οικολογικές σακούλες με έργα παιδιών 

Η παιδική εφημερίδα "Ερευνητές" προβάλλει τη δραστηριότητα του Μουσείου 

 
     
     
  created by clevermedia.gr