ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ

Παιδιά συμμετέχοντας στο διαγωνισμό

Παιδιά συμμετέχοντας στο διαγωνισμό 

Παρουσίαση διαγωνισμού 1987

Παρουσίαση διαγωνισμού 1988

 

Δίπλωμα Συμμετοχής για κάθε παιδί

 

 

 
     
     
  created by clevermedia.gr