ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ

  Ξενάγηση στο χώρο της έκθεσης  Ξενάγηση στο χώρο της έκθεσης    Τα παιδιά συμπληρώνουν το εκπαιδευτικό φυλλάδιο
Γνωριμία με παραδοσιακά παιχνίδια   Δρώμενα στην πλατεία του χωριού   Δρώμενα στην πλατεία του χωριού   Δρώμενα στην πλατεία του χωριού
 
Γνωριμία με παραδοσιακά παιχνίδια   Δρώμενα στην πλατεία του χωριού   Δρώμενα στην πλατεία του χωριού
 
     
     
  created by clevermedia.gr